Nyheter


I den senere tid har Linka AS vunnet følgende prosjekter:

Ombygging av 33 mastetrafoer til kiosker for Haugaland kraft

4 km 66 og 22 kV linje for Dalane Energi IKS

Ombygging av alle stasjoner i Midt Norge for Statnett, innstrekk, overstrekk og kabelarbeider

Skifte av 1200 isolatorer for Statkraft i Narvik

 

LINKA AS  -  Vågavegen 600, 7670 Inderøy   -  Tlf: 482 44 361  -  E-post: knut@aslinka.no

 

Levert av