Linka AS ble stiftet i januar 2009. 

Eierne er to fra graveentreprenørsiden og fire fra elverkssiden. Med denne miksen anser vi oss som godt skikket til å utføre alle typer linje og kabelprosjekter opp til 132 kV.

Vi innehar spesiell kompetanse på kabelprosjekter, iogmed at vi er sertifisert for de fleste typer endeavslutt og skjøter opp til 132 kV.

Det er ett mål for oss å sertifisere oss på enda høyere spenninger.

LINKA AS  -  Vågavegen 600, 7670 Inderøy   -  Tlf: 482 44 361  -  E-post: knut@aslinka.no

 

Levert av  
mangadexmangadex